Cymhwyso Clorid Calsiwm mewn Drilio Olew a Dyframaethu

Cymhwyso Clorid Calsiwm mewn Drilio Olew a Dyframaethu

Helo, dewch i ymgynghori â'n cynnyrch!

Mae Calsiwm Clorid yn halen anorganig, mae ei ymddangosiad yn bowdwr gwyn neu oddi ar wyn, naddion, prill neu gronynnog, mae ganddo Galsiwm Clorid anhydrus a Chalsiwm Clorid dihydrad. Defnyddir Calsiwm Clorid yn helaeth mewn llawer o ddiwydiannau oherwydd ei briodweddau ffisegol a chemegol. Mae gwneud papur, tynnu llwch a sychu yn anwahanadwy oddi wrth Galsiwm Clorid, ac mae ecsbloetio petroliwm a dyframaeth, sydd â chysylltiad agos â'r economi a bywyd, yn anwahanadwy oddi wrth rôl Calsiwm Clorid. Felly, pa rôl mae Calsiwm Clorid yn ei chwarae yn y ddau faes hyn?

Drilio Olew
Wrth ecsbloetio olew, mae Calsiwm Clorid anhydrus yn ddeunydd hanfodol, oherwydd yn y broses o ecsbloetio olew mae gan ychwanegu clorid calsiwm anhydrus y cymwysiadau canlynol:
1. Sefydlogi'r haen fwd:
Gall ychwanegu Calsiwm Clorid sefydlogi'r haen fwd ar wahanol ddyfnderoedd;
2. Drilio iro: iro'r drilio i sicrhau bod y gwaith mwyngloddio;
3. Gwneud plwg twll: gall defnyddio Calsiwm Clorid â phurdeb uchel i wneud plwg twll chwarae rôl sefydlog ar y ffynnon olew;
4. Demulsification: Gall Calsiwm Clorid gynnal gweithgaredd ïonig penodol, mae gan galsiwm clorid dirlawn rôl demylsio.
Defnyddir calsiwm clorid yn helaeth mewn drilio olew yn dda oherwydd ei gost isel, yn hawdd ei storio ac yn hawdd ei ddefnyddio.
Dyframaethu
Y prif gynhwysyn a ddefnyddir mewn dyframaeth yw Calsiwm Clorid dihydrad, sy'n diraddio pH y pwll.
Mae'r gwerth pH addas ar gyfer y mwyafrif o anifeiliaid dyfrol mewn pyllau dyframaeth yn niwtral i ychydig yn alcalïaidd (pH 7.0 ~ 8.5). Pan fydd y gwerth pH yn anarferol o rhy uchel (pH≥9.5), bydd yn arwain at adweithiau niweidiol fel cyfradd twf araf, cynnydd yng nghyfernod porthiant ac afiachusrwydd anifeiliaid dyframaethu. Felly, mae sut i leihau gwerth pH wedi dod yn fesur technegol pwysig ar gyfer rheoli ansawdd dŵr pwll, a hefyd wedi dod yn faes ymchwil poeth ym maes rheoli ansawdd dŵr. Mae asid hydroclorig ac asid asetig yn rheoleiddwyr sylfaen asid a ddefnyddir yn gyffredin, a all niwtraleiddio ïonau hydrocsid mewn dŵr yn uniongyrchol i leihau gwerth pH. Mae clorid clorid yn gwaddodi ïonau hydrocsid trwy ïonau calsiwm, a gall y colloid sy'n deillio ohono flociwleiddio a gwaddodi rhywfaint o ffytoplancton, gan arafu'r defnydd. o garbon deuocsid gan algâu, a thrwy hynny ostwng pH. Mae nifer fawr o arbrofion wedi profi mai Calsiwm Clorid sy'n cael yr effaith orau ar ddiraddiad pH pyllau dyframaeth o'i gymharu ag asid hydroclorig ac asid asetig.
Yn ail, mae calsiwm clorid mewn dyframaeth hefyd yn chwarae rôl wrth wella caledwch dŵr, diraddio gwenwyndra nitraid.


Amser post: Chwefror-02-2021